W związku z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomu-

nikacyjnego, wchodzącymi w życie 22 marca 2013 roku informuje, że

w ramach swojej witryny stosuje pliki cookies (ciasteczka).


Informacje zbierane są przy użyciu plików cookie służą celom statystycznym

oraz gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze strony i forum

przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności utrzymanie sesji

użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstro-

nie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili

je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedyn-

czych ciasteczek poszczególnych witryn.


W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny”

zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym
górnym rogu przeglądar-

ki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości

czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowa-

dzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.


W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim

„Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie,

jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzą-

cy do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczegól-

nych witryn.


W przeglądarce Apple Safari

W menu „ Safari ” wybierz opcję „ Prefe-

rencje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Znajdziesz w niej liczne opcje doty-

czące plików cookie.


Opisy dotyczą tylko naj-

popularniejszych

przeglądarek

interneto-

wych.