W związku z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomu-

nikacyjnego, wchodzącymi w życie 22 marca 2013 roku informuje, że

w ramach swojej witryny stosuje pliki cookies (ciasteczka).


Informacje zbierane są przy użyciu plików cookie służą celom statystycznym

oraz gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze strony i forum

przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności utrzymanie sesji

użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstro-

nie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili

je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu ?Narzędzia? wybierz ?Opcje? i w nich zakładkę ?Prywatność?.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedyn-

czych ciasteczek poszczególnych witryn.


W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu ?Narzędzia? wybierz ?Opcje internetowe? i w nich zakładkę ?Prywatność?.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem ?Witryny?

zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym
górnym rogu przeglądar-

ki wybierz ?Narzędzia? a potem ?Wyczyść dane przeglądania??. Oprócz możliwości

czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link ?Więcej informacji?, który prowa-

dzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.


W przeglądarce Opera

Przyciskiem ?Opera? w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim

?Ustawienia? i dalej ?Wyczyść historię przeglądania??.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie,

jest tam też przycisk ?Zarządzaj ciasteczkami?? prowadzą-

cy do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczegól-

nych witryn.


W przeglądarce Apple Safari

W menu ? Safari ? wybierz opcję ? Prefe-

rencje? i w nich zakładkę ?Prywatność?.

Znajdziesz w niej liczne opcje doty-

czące plików cookie.


Opisy dotyczą tylko naj-

popularniejszych

przeglądarek

interneto-

wych.