English text below.

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie zdjęcia, które wchodzą w skład prywatnego archiwum usera i twórcy tej strony - darewnoo.

 

Jest ono prowadzone przed niego od 2009 roku (do wglądu online od 2014).

Po 3 latach przerwy, internetowe archiwum znów zostało odświeżone.

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019 (doszło wówczas aż 1756 nowych zdjęć).

 

6

 

Przejdź do konkretnego modelu / kategorii bądź zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami poniżej:


Tico / Matiz / Matiz II

Nexia / Lanos

Espero / Nubira I / Nubira II

Leganza / Evanda / Tacuma

Musso / Korando / Chairman

Prince / Brougham / Polonez Plus


Damas / Labo / Lublin / Avia

prototypy

inne modele*

inne zdjęcia**

 

* ten dział zawiera: Arcadię, Istanę, Kalosa, Lemansa i Rextona; zawiera modele z przed 1990 roku (former) a także inne modele i marki, którą są pochodną Daewoo, takie jak: FSO Polonez, Honker, SsangYong (2003-12), LDV, Suzuki, TagAZ, nowsze modele GM Daewoo i Chevroleta

** ten dział zawiera: zdjęcia zbiorowe różnych modeli Daewoo, zdjęcia fabryk, zdjęcia które nie pasują do powyższych zbiorów a także zdjęcia z salonów dilerskich Daewoo, zdjęcia z targów i wystaw oraz różne wydarzenia i premiery poszczególnych modeli

 

Internetowy zbiór zdjęć kieruje się następującymi zasadami:

1. Internetowe archiwum darewnoo jest podzielone na dwie podstawowe kategorie: zdjęcia prasowe Daewoo oraz zdjęcia nieprasowe. Obie są zliczane oddzielnie a następnie sumowane.

 

2. Przy zdjęciach, które są zaliczone do prasowych, pojawia się informacja: ''(wliczane do zdjęć prasowych)''. Za zdjęcia prasowe rozumie się wszystkie fotografie dostarczone przez producenta, które przedstawiają seryjnie produkowany samochód osobowy lub dostawczy. Takie fotografie występują w prospektach, ulotkach, artykułach, reklamach, teczkach prasowych, plakatach i oficjalnych stronach internetowych. Zazwyczaj samochód ze zdjęć prasowych ma zamiast tablicy rejestracyjnej logotyp z nazwą modelu. W tym archiwum wyjątek reguły stanowią prototypy - wszystkie podstawowe koncepty zostały wliczone do zdjęć prasowych. Do zdjęć prasowych w archiwum wlicza się tylko modele Daewoo z lat 1991-2001 oraz modele Poloneza Plus z lat 1997-2002 (patrz: tabelka poniżej).

 

3. Zdjęć nie można powiększyć, ponieważ służą one jedynie w celach podglądowych.

 

4. Żadne zdjęcie w tym archiwum się nie powtarza, niektóre są do siebie podobne, ale żadne nie są identyczne.

 

5. Przy niektórych miniaturkach w prawym górnym rogu znajduje się szary prostokąt z napisem ''2000'', '3000'' itp. Napis ten oznacza, że dłuższy bok oryginalnego zdjęcia z archiwum ma ponad 2000, 3000 itp. pikseli. Dla przykładu: przy miniaturce zdjęcia, które w oryginale ma wymiary 4010x2976 pojawi się prostokąt z napisem ''4000'' (bo dłuższy bok ma ponad 4000 px). Nowość: fotografie większe niż 2000px, które mają bardzo dobrą, cyfrową jakość, są od teraz oznaczone przy miniaturce ikonką CD. Kliknij, aby zobaczyć przykładowy fragment tego zdjęcia Leganzy w cyfrowej jakości.

 

6. Zdjęcia zawarte w archiwum pochodzą z przeróżnych źródeł, dlatego są różnej jakości. Spora ich część jest w bardzo dobrej, albo przynajmniej zadowalającej jakości. Są jednak wyjątki: kilka ze zdjęć na przykład jest małe, zapisane jako gif, inne to dość kiepskie skany, jeszcze inne są ucięte, trafiają się też klatki ujęć z różnych nagrań wideo. Darewnoo dokłada jednak wszelkich starań, aby w miarę możliwości szukać takich samych zdjęć w lepszej jakości, wtedy poprzednie, w gorszej jakości są podmieniane na lepsze.

 

7. Archiwum pierwszy raz na stronie zostało opublikowane w dniu 9.07.2014. Z dniem 2.09.2016 poniższe internetowe archiwum zostało usprawnione. W lipcu 2019 zostało przebudowane po raz kolejny.

 

8. Wszystkie nowo dodane zdjęcia (dodawane hurtowo) są wyróżnione żółtą ramką. Zdjęcia podmienione na lepsze jakościowo, nie są wyróżnione, a jedynie te zupełnie nowe w archiwum.

 

9. Nie ma tu wszystkich zdjęć, którymi dysponuje user darewnoo. Ma on bowiem jeszcze drugi, luźny zbiór, który liczy ponad 7000 zdjęć z Daewoo i FSO. W tym drugim zbiorze umieszczone zostały różne zdjęcia nieprasowe z aukcji internetowych itp. - nie jest on opublikowany na stronie ani w poniższym archiwum. W zbiorze dostępnym na stronie, nie ma również logotypów, zdjęć prospektów i reklam prasowych a także fotografii powtarzających się.

 


Archiwum zdjęć usera darewnoo obejmuje aż 8256 zdjęć, z czego 4105 to zdjęcia prasowe Daewoo:
model ilość zdjęć prasowych ilość wszystkich zdjęćAVIA 12 50
CHAIRMAN 49 106
DAMAS 57 65
ESPERO 204 268
EVANDA 167 215
KORANDO 61 255
LANOS 488 769
LEGANZA 241 354
LUBLIN 72 104
MATIZ I 212 417
MATIZ II 232 298
MUSSO 69 251
NEXIA 215 278
NUBIRA I 242 329
NUBIRA II 319 392
POLONEZ PLUS 118 160
PRINCE 68 83
PROTOTYPY 981 1499
TACUMA 175 292
TICO 120 172
POZOSTAŁE MODELE nie wliczane 772
POZOSTAŁE ZDJĘCIA nie wliczane 1127
______________________________________________________________________________________________
SUMA: 4105 8256

 

 

Daty aktualizacji: 7.08.2019 (dodano 1756 nowych zdjęć) - 10-lecie!

2.09.2016 (dodano 827 nowych zdjęć)

29.08.2014 (dodano 70 nowych zdjęć)

9.07.2014 - otworzenie internetowego archiwum

7.08.2009 - rozpoczęcie zbierania zdjęć

 

Potrzebujesz jakieś zdjęcie? Masz pytania? Pisz!

darewnoo@interia.pl

 

English text:

 

 

Here you can see all photos from darewnoo's private archive

 

It's run by him since 2009 (available online since 2014)

After 3 years of break, the internet archive was updated.

Last update: 7.08.2019 (as much as 1756 new photos)

 

6

 

Choose a specific model/category or make yourself familiar with specific information below:


Tico / Matiz / Matiz II

Nexia / Lanos

Espero / Nubira I / Nubira II

Leganza / Evanda / Tacuma

Musso / Korando / Chairman

Prince / Brougham / Polonez Plus


Damas / Labo / Lublin / Avia

concept cars

other models*

other photos**

 

*This section contains: Arcadia, Istana, Kalos, Lemans and Rexton; it also contains pre-1990 models and brands which are branches of Daewoo such as FSO, Honker, Ssangyong, LDV, Suzuki, TagAZ and receng models of GM Daewoo and Chevrolet

** this section contains: collective photos of various Daewoo models, factory photos, pictures which do not fit in any other section and also Daewoo dealership photos, car motor show photos and various events and model launches

 

The internet archive was made by following rules:

1. Darewnoo's internet archive is split into two basic categories: Daewoo press photos and non-press photos. Both are counted and summed up.

 

2. Under photos which are labelled as press photos, a following information appears "(counted into press photos)". Press photos are taken by the producer, which show a serial made car or truck. These photos appear in prospects, flyers, articles, ads, press folders, posters and official websites. Usually a car from press photos has the model name written on numberplate instead of a normal one. In this archive prototypes are a exception - all basic concept cars are counted into press photos. Into press photos only 1991-2001 Daewoo and Polonez 1997-2002 models are counted (see table below).

 

3. Pictures can't be enlarged, because they are for preview purposes only.

 

4. No photos are duplicated, some may be similar but none are the same.

 

5. Under some thumbnails in upper right corner there is a grey square with "2000", "3000" etc. It means that the longer side of the original picture is over 2000/3000 pixels. For example: if photo size is 4010x2976 ten it's 4000. New: photos bigger than 2000px with good quality have a "CD" icon. Click to see an example Leganza photo in good quality.

 

6. Photos in archive come from various sources, in different qualities. A lot of them has very good or at least satisfying quality. There are some exceptions: small photos, gifs, bad scans, cropped photos, frames from videos. Darewnoo is trying his best to find better quality photos and change them.

 

7. The archive was released for the first time on 9.07.2014. On 2.09.2016 it recieved a major update, and again in july 2019.

 

8. All new photos are highlighted by a yellow frame, except for changed higher quality photos.

 

9. Not all darewnoo photos are in this archive. He has another private archive with over 7000 Daewoo and FSO photos. This archive contains various non-press photos from internet auctions etc. - not published on website and following archive. On the official archive there are no logos, brochure photos, press ads and duplicated photos.

 


Darewnoo's internet archive contains 8256 photos (4105 of them are Daewoo press photos):

model press photos all photosAVIA 12 50
CHAIRMAN 49 106
DAMAS 57 65
ESPERO 204 268
EVANDA 167 215
KORANDO 61 255
LANOS 488 769
LEGANZA 241 354
LUBLIN 72 104
MATIZ I 212 417
MATIZ II 232 298
MUSSO 69 251
NEXIA 215 278
NUBIRA I 242 329
NUBIRA II 319 392
POLONEZ PLUS 118 160
PRINCE 68 83
CONCEPT CARS 981 1499
TACUMA 175 292
TICO 120 172
OTHER MODELS - 772
OTHER PHOTOS - 1127
______________________________________________________________________________________________
TOTAL: 4105 8256

 

 

Update dates: 7.08.2019 (added 1756 new photos) - 10-anniversary!

2.09.2016 (added 827 new photos)

29.08.2014 (added 70 new photos)

9.07.2014 - launched online archive

7.08.2009 - first collected press photo

 

Do you need photos? Do you have questions?

darewnoo@interia.pl

 

.

 

 

2010-2024 © Konrad Rak (darewnoo)

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 

MAPKA STRONY / SITE MAP

 

Zauważyłeś błąd? Kliknij tutaj

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij TU aby dowiedzieć się więcej.